Kontakt

mgr Jagoda Tuchowska
neurologopeda
mgr Joanna Giersz
terapeuta integracji sensorycznej
mgr Ewa Nikiel
psycholog, terapeuta rodzinny
mgr Patrycja Trala
fizjoterapeuta
mgr Marta Danielowska
terapeuta biofeedback
mgr Joanna Gontarczuk
psycholog

ul. Korabnicka 3c,
32-050 Skawina

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Partnerzy


 Wspomóż


Gabinet oferuje usługi neurologopedyczne, logopedyczne, pedagogiczne i surdopedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
Prowadzimy terapię wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania. Specjalizujemy się w prowadzeniu terapii jąkania, wieloaspektowej terapii osób ze schorzeniami neurologicznymi oraz stymulowaniu  możliwości poznawczych i percepcyjnych.

Oferta diagnostyczno - terapeutyczna

W ramach diagnozy neurologopedycznej, logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej wykonujemy:
 • orientacyjne badanie zgryzu i warunków anatomicznych narządów mowy,
 • badanie funkcji warunkujących prawidłowy rozwój mowy: połykania, oddychania, fonacji,
 • ocenę sfery segmentalnej i suprasegmentalnej języka w tym: poprawności artykulacji, kompetencji językowej i komunikacyjnej (nadawanie i rozumienie mowy, umiejętności uczestniczenia w dialogu, tworzenia narracji) elementów prozodycznych języka: akcentu, melodii, tempa mowy,
 • badanie funkcji poznawczych i percepcyjnych,
 • ocenę możliwości wykorzystania alternatywnych metod porozumiewania się (AAC) oraz specjalistycznego sprzętu wspomagającego komunikację,

 

 • badanie tempa i techniki czytania oraz umiejętności pisania,
 • badanie rozumienia czytanego tekstu,
 • ocenę lateralizacji,
 • ocenę funkcji percepcyjno - motorycznych,
 • inne badania wynikające ze specyfiki danego zaburzenia mowy, czytania i pisania,
 • w przypadku zaburzeń płynności mowy badanie obejmuje zarówno ocenę stopnia niepłynności jak i postawy wobec własnej mowy.
Prowadzimy terapię logopedyczną, neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, fizjoterapię oraz wspomaganie rozwoju dziecka:
 • zajęcia prowadzimy w oparciu o opracowany indywidualny program terapii,
 • terapia obejmuje wszystkie sfery rozwoju,
 • podejmujemy współpracę z najbliższym otoczeniem, prowadzimy psychoterapię rodzin,
 • istnieje możliwość konsultacji z innymi specjalistami (rewalidator, ortodonta, laryngolog, foniatra, neurolog) oraz instytucjami.