Kontakt

mgr Jagoda Tuchowska
neurologopeda
mgr Joanna Giersz
terapeuta integracji sensorycznej
mgr Ewa Nikiel
psycholog, terapeuta rodzinny
mgr Patrycja Trala
fizjoterapeuta
mgr Marta Danielowska
terapeuta biofeedback
mgr Joanna Gontarczuk
psycholog

ul. Korabnicka 3c,
32-050 Skawina

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Partnerzy


 Wspomóż


Terapeuci TuGi

to zespół specjalistów pozostających w ścisłej współpracy i przyjaźni, skupiający w swoich szeregach przedstawicieli z dziedziny logopedii, pedagogiki, psychologii, fizjoterapii.

Prowadzona przez nas terapia,  ma zawsze kompleksowy i wielospecjalistyczny charakter. Pozwala na to wszechstronna wiedza terapeutów, nieustannie poszerzana podczas studiów, kursów i staży.

JAGODA TUCHOWSKA
neurologopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie

Psychologia - studia doktoranckie, Wydział Filozoficzny - UJ Kraków - w trakcie realizacji
Neurologopedia - UMCS Lublin
Logopedia z glottodydaktyką - APS Warszawa
Pedagogika terapeutyczna - APS Warszawa 
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem zdrowotnym - UJ Kraków

Kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje:

Terapia osób jąkających się w nurcie modyfikacji jąkania - Lucyna Jankowska - Szafarska (współorganizator)
Mini-KIDS – program terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym - Peter Schneider
Diagnozowanie jąkania u dzieci przedszkolnych - warsztaty (Barbara Jeziorczak, dr Katarzyna Węsierska)
„Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce i na świecie”.Konferencja naukowa Toruń 11.09.2015
Udział czynny w IV Konferencji Naukowej z udziałem Gości zagranicznych -UP Kraków -TEORIA I PRAKTYKA W PROFILAKTYCE ORAZ WSPIERANIU ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – WOBEC TRADYCJI I INNOWACJI. Referat: Rola grup samopomocowych dla osób jąkających się w profilaktyce logopedycznej (dr K. Węsierska, J. Tuchowska)
Jąkanie - profilaktyka, diagnoza, terapia (dr Katarzyna Węsierska)
"Szybkie czytanie i techniki pamięciowe - narzędziami efektywnej nauki"
"Program opieki skierowany do uczniów z niepłynnością mowy"
"Warsztaty teatralne"
"Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
Pedagogika zabawy "KLANZA"
"Metody efektywnego relaksu"
"Wczesne problemy neurologopedyczne w rozwoju dziecka - rozpoznanie, diagnoza, terapia" konferencja PTL
"Dziecko z rozszczepem podniebienia" konferencja PTL
"Praca terapeutyczna z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji" (prof. J. Cieszyńska)
"Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych" (prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska)
"Glottodydaktyka" (prof. B.Rocławski)
i inne.

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel dyplomowany, wieloletnia praktyka w pracy z dziećmi i młodzieżą jako neurologopeda, logopeda, pedagog, rewalidator, nauczyciel, wychowawca terapeuta. Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. Założycielka Uniwersyteckiej Grupy Wsparcia dla Osób Jąkających się - Klub Ludzi Mówiących Wystarczająco Płynnie przy Instytucie Psychologii UJ.
Obecne miejsce pracy ZPO w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Radziszowie

Zainteresowania i pasje:

Zaburzenia płynności mowy - jąkanie, giełkot (korelaty neurobiologiczne, grupy samopomocowe), psychoterapia, neurobiologia
turystyka górska, Program 3 Polskiego Radia.

JOANNA GIERSZ
terapeuta integracji sensorycznej,
surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta mowy czytania i pisania

Wykształcenie

Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu - UJ Kraków
Pedagogika terapeutyczna - AP Kraków
Rewalidacja głuchych i niedosłyszących - WSP Kraków
Medyczne Studium Zawodowe nr 3 Wydział Położnych w Krakowie

Kursy, warsztaty i szkolenia:

Integracja sensoryczna
"Szybkie czytanie i techniki pamięciowe - narzędziami efektywnej nauki"
"Mnemotechniki i tajemnice pamięci w pracy z uczniami"
"Metody efektywnego relasku"
"Bajko i biblioterapia"
"Praca terapeutyczna z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji" (prof. J. Cieszyńska)
i inne.

Doświadczenie zawodowe:

Nauczyciel dyplomowany, wieloletnia praktyka w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Praca w Studium Medycznym na Wydziale Położnych w Krakowie jako nauczyciel  zawodu. Doświadczenie w pracy z dzieckiem niedosłyszącym. Obecne miejsce pracy ZPO w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Radziszowie.

Zainteresowania i pasje:

Medycyna, gra na gitarze, origami.

PATRYCJA TRALA
fizjoterapeuta, pedagog

Wykształcenie:

Pedagogika – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Fizjoterapia – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie.
Asystent Osoby Niepełnosprawnej – Szkoła Ekonomi i Biznesu w Krakowie.


Kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje:

NDT- Bobath dla dzieci
Integracja Sensoryczna.
PNF.
SpineCor System.
TAKT prof. Dobosiewicz
Kinesiotaping.
McKenzie.
Badanie i Relaksacja Mięśni wg PSMM.
Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi,
uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo- rdzeniowa, spastyczne postacie MPD.
Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
Specjalistyczne techniki korekcyjno – kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy ciała.
Zintegrowane techniki diagnostyczno – terapeutyczne w rehabilitacji dzieci.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Kinezjologia Edukacyjna wg Dennisona.
Kurs języka migowego w medycynie.

Doświadczenie zawodowe:

Staż na stanowisku asystenta fizjoterapeuty na oddziałach neurologii i neurochirurgii pediatrycznej
w The Royal Surrey County Hospital w Guildford w Wielkiej Brytanii.
Aktualnie praca w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.
Prowadzenie terapii w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej u niemowląt i dzieci
do 3 roku życia, a także w zakresie poradni wad postawy ciała i skolioz oraz wrodzonych chorób
neurologicznych u dzieci do 18 roku życia.
Praca w przedszkolu „Baśniowy Dworek” w Skawinie przy współpracy z krakowską Kuźnia Talentów.
Nauczyciel w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w obszarze przedmiotów z fizjoterapii
klinicznej w pediatrii oraz w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym.

Zainteresowania i pasje:

Kompetencje miękkie, samodoskonalenie, aktywny wypoczynek.

EWA NIKIEL
psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie:

Psychologia Stosowana Uniwersytet Jagielloński
Studium Pedagogiczne Uniwersytet Jagielloński                                                                                       4-letni  Całościowy Kurs Psychoterapeutyczny OSS Kraków

Kursy, szkolenia, warsztaty, staże:

Staż w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień,  staż w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie,  staż w Zespole Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii, uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, systematyczny udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Doświadczenie zawodowe:

Praktyka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieżą. Fundacja „Pro Bono” – prowadzenie psychoterapii rodzin w ujęciu systemowym oraz „Szkoły dla Rodziców”. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Poradnia Psychologiczno-Peadagogiczna w Ropczycach – diagnoza psychologiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie - prowadzenie warsztatów dotyczących problematyki przemocy domowej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach – wykładowca. Obecnie miejsce pracy ZPO w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.

Zainteresowania i pasje:

Muzyka – RMF Classic,  podróże, filmy Woodiego Allena, turystyka górska – Bieszczady

MARTA DANIELOWSKA

psycholog, terapeuta biofeedback

Wykształcenie:

Psychologia Uniwersytet Jagielloński

Kursy, szkolenia, warsztaty, staże:

Kursy, warsztaty, szkolenia:
Szkolenie Biofeedback EEG I stopień
Szkolenie Biofeedback EEG II stopień
Szkolenie Biofeedback VERIM Personal (GSR)
Szkolenie Biofeedback VERIM ProNet - sieciowy (GSR)
Warsztaty choreoterapeutyczne
Systemowy Język Migowy - kurs podstawowy
Warsztaty "Jąkanie - profilaktyka, diagnoza, terapia"

Doświadczenie zawodowe:

Staż na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Zainteresowania i pasje:

neuropsychologia, psychofizjologia, choreoterapia, arteterapia, gry planszowe, literatura science-fiction i fantasy, fotografia, turystyka górska

JOANNA GONTARCZUK

psycholog, pedagog

Wykształcenie:

Psychologia Stosowana - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pedagogika - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Kursy, szkolenia, warsztaty, staże, wykłady:

Zastępowanie agresji u dzieci
Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem (3 stopniowe)
Wczesna rehabilitacja pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych
Praktyki -  Wojewódzki Szpital Dziecięcym w Krakowie na Oddziale psychiatrii dzieci, Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ,  Warsztat Terapii Zajęciowej „Gaudium et Spes”, Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy nr 4, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Terapeutka w Krajowym Towarzystwie Autyzmu  (oddział Kraków) - prowadzenie zajęć uspołeczniających, usprawniających umiejętności poznawcze dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu . Współpraca z przedszkolami w Krakowie i Wieliczce. Psycholog w Szpitalu Rehabilitacyjnym w  Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie – diagnoza, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla młodzieży z trudnościami emocjonalnymi /poznawczymi, stymulacja rozwoju małego dziecka.
Obecnie pracuje jako psycholog w Gabinecie Terapeutycznym Agaja w Krakowie, współpracuje z Przedszkolem Kropelka w Krakowie

Zainteresowania i pasje:

Muzykoterapia, arteterapia, neuropsychologia