Kontakt

mgr Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
mgr Joanna Giersz
terapeuta integracji sensorycznej
mgr Ewa Nikiel
psycholog, terapeuta rodzinny
mgr Patrycja Trala
fizjoterapeuta
mgr Marta Danielowska
terapeuta biofeedback
mgr Joanna Gontarczuk
psycholog

ul. Korabnicka 3c,
32-050 Skawina

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Partnerzy


 Wspomóż


Oferujemy wielospecjalistyczne usługi w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej (SI), rehabilitacji, psychoterapii dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Diagnoza, terapia
profilaktyka wad i zaburzeń mowy
Diagnoza i terapia dyslalii, dysglosji, afazji, dyzartrii, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, jąkania, opóźnionego rozwoju mowy, dysleksji oraz profilaktyka wad i zaburzeń mowy czytania i pisania. Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC). Dobór sprzętu i oprogramowania dla osób niemówiących. Pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Instruktaże dla rodzin.
Wczesna nauka czytania. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Określanie stylów uczenia.
Integracja sensoryczna(SI),
rehabilitacja, psychoterapia
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (SI)
Fizjoterapia dzieci i niemowląt w oparciu o metody: NDT- BobathPNF. SpineCor System, TAKT prof. Dobosiewicza, Kinesiotaping, McKenzie, Badanie i Relaksacja Mięśni wg PSMM.
Terapia psychologiczno - pedagogiczna
Ocena funkcji percepcyjno-motorycznych oraz poznawczych.
Psychoterapia indywidualna.
Psychoterapia rodzin
Stymulowanie
procesów poznawczych
Diagnoza i terapia osób z chorobami neurodegeneracyjnymi i neurologicznmi (afazja, nieafatyczne zaburzenia mowy oraz demencji: w chorobie Alzheimera, czołowo skroniowej, wynikającej z chorób naczyniowych i metabolicznych i innych). Treningi pamięci, uczenia się dla osób dorosłych.
Treningi szybkiego czytania oraz technik pamięciowych. Nauka efektywnego przyswajania wiedzy dla młodzieży.
Możliwość wizyt domowych oraz konsultacji drogą elektroniczną. Przed wizytą rejestracja telefoniczna.
Zapisy telefoniczne:
- konsultacje neurologiczne dzieci
- otwarta lista na dogoterapię dla dzieci niepełnosprawnych oraz zabawy grupowe z psem dla małych dzieci.