Kontakt

mgr Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
mgr Ewa Nikiel
psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
mgr Joanna Skóra
neurologopeda

ul. Korabnicka 7a,
32-050 Skawina

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Wydawnictwo z pomocami Strona na Facebooku

Oferujemy wielospecjalistyczne usługi w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej (SI), rehabilitacji, psychoterapii dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Diagnoza, terapia
profilaktyka wad i zaburzeń mowy
Diagnoza i terapia wad i zaburzeń mowy (dyslalii, dysglosji, afazji, dyzartrii, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, opóźnionego rozwoju mowy, dysleksji oraz profilaktyka wad i zaburzeń mowy czytania i pisania). Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC). Dobór sprzętu i oprogramowania dla osób niemówiących. Instruktaże dla rodzin.
Wczesna nauka czytania. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Określanie stylów uczenia.
Psychoterapia,
pomoc psychologiczna
Psychoterapia indywidualna - dzieci, młodzież, dorośli.
Psychoterapia rodzin.
Terapia zaburzeń komunikacji (jąkania, mutyzmu i innych).
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna.
Doradztwo zawodowe.
Konsultacje psychoonkologiczne.
Stymulowanie
procesów poznawczych
Diagnoza i terapia osób z chorobami neurodegeneracyjnymi i neurologicznmi (afazja, nieafatyczne zaburzenia mowy oraz demencji: w chorobie Alzheimera, czołowo skroniowej, wynikającej z chorób naczyniowych i metabolicznych i innych). Treningi pamięci, uczenia się dla osób dorosłych.
Treningi szybkiego czytania oraz technik pamięciowych. Nauka efektywnego przyswajania wiedzy dla młodzieży.
Możliwość wizyt domowych oraz konsultacji drogą elektroniczną. Przed wizytą rejestracja telefoniczna.