Kontakt

Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
Olga Demusz-Fordońska
psychiatra, psychoterapeuta
Magdalena Gałuszka
logopeda, filolog
Joanna Skóra
neurologopeda
Ewa Błaszczyk
psychoterapeuta, psycholog

ul. Kapelanka 6A/121
30-347 Kraków
Klatka D

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Wydawnictwo z pomocami Strona na Facebooku

Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie psychoterapii, psychiatrii, terapii jąkania dla osób dorosłych oraz wsparcia psychologicznego, terapii jąkania, diagnozy i terapii neurologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.
Psychoterapia
i psychiatria
Psychoterapia indywidualna i grupowa prowadzona w paradygmacie psychodynamicznym.

Konsultacje psychoterapeutyczne dla par.

Konsultacje i leczenie psychiatryczne osób dorosłych.

Doraźne wsparcie psychologiczne.

Konsultacje psychoonkologiczne.

Konsultacje psychiatryczne, wsparcie farmakologiczne.
Terapia
jąkania
Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji oraz zaburzeń o podłożu psychosomatycznym (jąkania, mutyzmu, afoni)

Terapia w nurcie modyfikacji jąkania w oparciu o autorską metodę Wystarczająco płynnej mowy (L. Jankowska - Szafarska, J.Tuchowska)

Terapia indywidualna i grupowa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Warsztaty i superwizje procesu jakania dla specjalistów
Diagnoza i terapia
wad i zaburzeń mowy
Diagnoza i terapia wad i zaburzeń mowy (dyslalii, dysglosji, afazji, dyzartrii, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, opóźnionego rozwoju mowy, dysleksji oraz profilaktyka wad i zaburzeń mowy czytania i pisania). Instruktaże dla rodzin.

Wczesna nauka czytania. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Określanie stylów uczenia.
Możliwość wizyt domowych oraz konsultacji drogą elektroniczną. Przed wizytą rejestracja telefoniczna.