Kontakt

Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
Olga Demusz-Fordońska
psychiatra, psychoterapeuta
Magdalena Gałuszka
logopeda, filolog
Joanna Skóra
neurologopeda
Ewa Błaszczyk
psychoterapeuta, psycholog

ul. Kapelanka 6A/121
30-347 Kraków
Klatka D

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Wydawnictwo z pomocami Strona na Facebooku

Centrum Terapii i Psychoedukacji

to zespół specjalistów pozostających w ścisłej współpracy i przyjaźni.

W pracy psychoterapeutycznej kierujemy się standardami określonymi przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddajemy systematycznej superwizji.

Prowadzone przez nas terapie zaburzeń mowy oraz zaburzeń o podłożu bio-psycho-społecznym (psychosomatycznym)  mają zawsze kompleksowy i wielospecjalistyczny charakter. Pozwala na to wszechstronna wiedza terapeutów, nieustannie poszerzana podczas studiów, kursów i staży.


Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia z zakresu: terapii jąkania w nurcie modyfikacji, komunikacji interpersonalnej. Możliwość superwizji i konsultacji dla logopedów i neurologopedów.

JAGODA TUCHOWSKA
psychoterapeuta, neurologopeda

Wykształcenie

Psychologia - studia doktoranckie, Wydział Filozoficzny - UJ Kraków. Otwarty przewód doktorski: Biologiczny i psychologiczny wymiar jąkania.
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - całościowe szkolenie 
Neurologopedia - UMCS Lublin
Logopedia z glottodydaktyką - APS Warszawa
Pedagogika terapeutyczna - APS Warszawa 
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem zdrowotnym - UJ Kraków

 

Wybrane kursy, warsztaty, staże:

Staż w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie,

Setting w pudełku (U. Turyna, S. Zaremba)
Mini-KIDS – program terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (P. Schneider)
Palin PCI 2016 -(dr hab. K. Węsierska)
Pedagogika zabawy "KLANZA"
"Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych" (prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska)
"Glottodydaktyka" (prof. B.Rocławski)
i inne.

Doświadczenie zawodowe i naukowe:

Założycielka Uniwersyteckiej Grupy Wsparcia dla Osób Jąkających się - Grupa "J" w Podejściu Ch. Van Ripera przy Instytucie Psychologii UJ.
Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Obecne miejsce pracy ZPO przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci, Szpital św. Ludwika w Radziszowie
Laureatka grantu im. Prof. Gene J. Bruttena.
Udział w pracach zespołu badawczego w składzie:
Prof. M. Vanryckeghem, dr K. Węsierska, dr M.Faściszewska, mgr J.Tuchowska, mgr M. Danielowska – tłumaczenie i adaptacja baterii testów do badania oceny reakcji na jąkanie - kognitywnych, emocjonalnych i behawioralnych - dorosłych osób jąkających się (The Behavior Assessment Battery (BAB) Vanryckeghem M., Bruten J.G.)
Współatorka pomocy terapeutycznej dla dzieci "Co u Ciebie?"Kostki terapeutyczno-dramowe dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi.


Zainteresowania i pasje zawodowe:

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym, psychoanalia, neurobiologia.
Psychoterapia osób z zaburzeniami o podłożu bio-psycho- społecznym - psychososmatyka, (zaburzenia płynności mowy - jąkanie, giełkot, otyłość, dermatozy, schorzenia narządu ruchu).

OLGA DEMUSZ-FORDOŃSKA
psychiatra, psychoterapeuta

Wykształcenie


Wydział Lekarski CMUJ w Krakowie 
Szkolenie specjalizacyjne w zakresie Psychiatrii w klinice Psychiatrii Dorosłych SU w Krakowie
Całościowy Kurs Psychoterapii w Klinice Psychiatrii Dorosłych SU w Krakowie

 

Doświadczenie zawodowe:

Lekarz psychiatra i Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Małopolska Południe w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego

Prowadzenie zajęć ze studentami Wydziału lekarskiego Akademii Krakowskiej

EWA BŁASZCZYK
psychoterapeuta, psycholog

Wykształcenie

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – całościowe szkolenie, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Psychologia - specjalność kliniczna, Uniwersytet SWPS w Katowicach

4-letnie Studium Psychoterapii (podejście integratywne, oparty na podejściach psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym), Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie

Wybrane kursy, warsztaty, staże

Kurs Doskonalący, Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Psychoterapia Praktyczna, Katedra Psychoterapii UJ CM

Staż, Szpital Psychiatryczny w Toszku

Warsztat MMPI-2 Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Konferencje organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, m.in. leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości, psychoterapia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

Doświadczenie zawodowe:

Obecne miejsce pracy: psycholog, psychoterapeuta w NZOZ Centrum Psychoterapii w Myślenicach, doświadczenie w pracy terapeutycznej z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą oraz w przeprowadzaniu badań psychologicznych

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Praca psychoterapeutyczna pod stałą superwizją.

MAGDALENA GAŁUSZKA-NYK
logopedka, filolożka, socjoterapeutka

Wykształcenie

Studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Język polski w komunikacji społecznej, specjalność: Logopedia.

Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - w trakcie realizacji.

Wybrane kursy, szkolenia, staże:

Szkolenie warsztatowe: „Terapia dzieci jąkających się w nurcie modyfikacji jąkania” - trening umiejętności, superwizja w procesie terapii jąkania, udział w rocznym stażu  (prowadząca: Jagoda Tuchowska).

Warsztaty LOGOLab „Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się” i „Skuteczna interwencja w jąkaniu” (dr hab. prof. Katarzyna Węsierska).

Szkolenie uprawniające do przeprowadzania diagnozy standaryzowanym testem - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD.

Szkolenie uprawniające do przeprowadzania diagnozy standaryzowanym testem - Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF. 

Warsztat „Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD - praktyczny model postępowania diagnostycznego w ujęciu pedagogicznym i audiologicznym” (mgr Aleksandra Stojak).

Kurs „Diagnoza i Terapia Ręki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym” - tytuł terapeuty ręki I i II stopnia.

Zaangażowanie w organizację II Ogólnopolskiego Sympozjum Logopedycznego "Terapia logopedyczna - nowe strategie, nowe perspektywy”; KOMLOGO oraz 

„Diagnoza i terapia logopedyczna w perspektywie światowej”; UJ.

Doświadczenie zawodowe:

Praca logopedyczna z dziećmi i młodzieżą w Prywatnej Szkole Salwator (dyslalia, dysleksja, jąkanie, dwujęzyczność, zaburzenia przetwarzania słuchowego APD, dysfonia, autyzm).

Praca logopedyczna i psychoedukacyjna z dziećmi z niepłynnością mowy (jąkanie, giełkot) w Centrum Terapii i Psychoedukacji; pod stałą superwizją.

Dr AURELIA SEGA
psychoterapeuta, pedagog

Wykształcenie

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - całościowe szkolenie, w trakcie realizacji
Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ - Doktorat

Studia podyplomowe ” Badania Kliniczne –metodologia, organizacja i zarządzanie”

Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ -  Pielęgniarstwo - studia magisterskie

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Pedagogika - studia magisterskie

Doświadczenie zawodowe i naukowe:

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa
Klinicznego 
Pielęgniarka koordynująca w oddziale intensywnej terapii w Szpitalu Tymczasowym Covidowym jednostki Uniwersyteckiej
Doświadczenie w zakresie koordynowania i prowadzenia badań naukowych 

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
Prowadzoną psychoterapię poddaje systematycznej superwizji

Wybrane kursy, szkolenia:

Szkolenie warsztatowe: „Terapia dzieci jąkających się w nurcie modyfikacji jąkania” - trening umiejętności, superwizja w procesie terapii jąkania  (prowadząca: Jagoda Tuchowska).

Zainteresowania i pasje zawodowe:

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym, medycyna,
Psychoterapia osób z zaburzeniami o podłożu bio-psycho- społecznym - psychososmatyka (zaburzenia płynności mowy - jąkanie, praca z pacjentem bariatrycznym, otyłość, dermatozy)

JOANNA SKÓRA
neurologopeda