Kontakt

mgr Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
mgr Ewa Nikiel
psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
mgr Joanna Skóra
neurologopeda

ul. Korabnicka 7a,
32-050 Skawina

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Wydawnictwo z pomocami Strona na Facebooku

Centrum Terapii i Psychoedukacji

to zespół specjalistów pozostających w ścisłej współpracy i przyjaźni, skupiający w swoich szeregach przedstawicieli z dziedziny logopedii, pedagogiki, psychologii.

Prowadzona przez nas terapia,  ma zawsze kompleksowy i wielospecjalistyczny charakter. Pozwala na to wszechstronna wiedza terapeutów, nieustannie poszerzana podczas studiów, kursów i staży.

Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia z zakresu: terapii jąkania w nurcie modyfikacji, komunikacji interpersonalnej. Możliwość superwizji i konsultacji dla logopedów i neurologopedów.

JAGODA TUCHOWSKA
psychoterapeuta, neurologopeda

Wykształcenie

Psychologia - studia doktoranckie, Wydział Filozoficzny - UJ Kraków - w trakcie realizacji (tyuł projektu pracy doktorskiej: Jąkanie – biologiczny i psychologiczny wymiar zaburzenia
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - całościowe szkolenie 
Neurologopedia - UMCS Lublin
Logopedia z glottodydaktyką - APS Warszawa
Pedagogika terapeutyczna - APS Warszawa 
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem zdrowotnym - UJ Kraków

Wybrane kursy, warsztaty, staże:

Staż w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie,
Mini-KIDS – program terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym - Peter Schneider
Palin PCI 2016 -dr Katarzyna Węsierska
Pedagogika zabawy "KLANZA"
"Metody efektywnego relaksu"
"Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych" (prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska)
"Glottodydaktyka" (prof. B.Rocławski)
i inne.

Doświadczenie zawodowe i naukowe:

W pracy psychoterapeutycznej kieruje się standardami określonymi przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem od 2017 roku.
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Założycielka Uniwersyteckiej Grupy Wsparcia dla Osób Jąkających się - Grupa "J" w Podejściu Ch. Van Ripera przy Instytucie Psychologii UJ.
Obecne miejsce pracy ZPO przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie.
Laureatka grantu im. Prof. Gene J. Bruttena, ufundowanego przez prof. Martine Vanryckeghem.
Udział w pracach zespołu badawczego w składzie:
Prof. M. Vanryckeghem, dr K. Węsierska, dr M.Faściszewska, mgr J.Tuchowska, mgr M. Danielowska – tłumaczenie i adaptacja baterii testów do badania oceny reakcji na jąkanie - kognitywnych, emocjonalnych i behawioralnych - dorosłych osób jąkających się (The Behavior Assessment Battery (BAB) Vanryckeghem M., Bruten J.G.)

Zainteresowania i pasje:

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym, psychoanaliza, zaburzenia płynności mowy - jąkanie, giełkot (korelaty neurobiologiczne, grupy samopomocowe).

EWA NIKIEL
psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy

Wykształcenie:

Psychologia Stosowana Uniwersytet Jagielloński
Studium Pedagogiczne Uniwersytet Jagielloński                                                                                       4-letni Całościowy Kurs Psychoterapeutyczny OSS Kraków

Kursy, szkolenia, warsztaty, staże:

Staż w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień,  staż w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie,  staż w Zespole Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii, uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, systematyczny udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Doświadczenie zawodowe:

Praktyka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieżą. Fundacja „Pro Bono” – prowadzenie psychoterapii rodzin w ujęciu systemowym oraz „Szkoły dla Rodziców”. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Poradnia Psychologiczno-Peadagogiczna w Ropczycach – diagnoza psychologiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie - prowadzenie warsztatów dotyczących problematyki przemocy domowej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach – wykładowca. Obecnie miejsce pracy ZPO w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.

Zainteresowania i pasje:

Muzyka – RMF Classic,  podróże, filmy Woodiego Allena, turystyka górska – Bieszczady

MARTA DANIELOWSKA

psycholog, terapeuta biofeedback

Wykształcenie:

Psychologia Uniwersytet Jagielloński

Kursy, szkolenia, warsztaty, staże:

Kursy, warsztaty, szkolenia:
Szkolenie Biofeedback EEG I stopień
Szkolenie Biofeedback EEG II stopień
Szkolenie Biofeedback VERIM Personal (GSR)
Szkolenie Biofeedback VERIM ProNet - sieciowy (GSR)
Warsztaty choreoterapeutyczne
Systemowy Język Migowy - kurs podstawowy
Warsztaty "Jąkanie - profilaktyka, diagnoza, terapia"

Doświadczenie zawodowe:

Staż na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Zainteresowania i pasje:

neuropsychologia, psychofizjologia, choreoterapia, arteterapia, gry planszowe, literatura science-fiction i fantasy, fotografia, turystyka górska

JOANNA SKÓRA
neurologopeda