Kontakt

Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
Olga Demusz-Fordońska
psychiatra, psychoterapeuta
Magdalena Gałuszka
logopeda, filolog
Joanna Skóra
neurologopeda
Ewa Błaszczyk
psychoterapeuta, psycholog

ul. Kapelanka 6A/121
30-347 Kraków
Klatka D

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Wydawnictwo z pomocami Strona na Facebooku

Centrum Terapii i Psychoedukacji

to zespół specjalistów pozostających w ścisłej współpracy i przyjaźni.

W pracy psychoterapeutycznej kierujemy się standardami określonymi przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddajemy systematycznej superwizji.

Prowadzone przez nas terapie zaburzeń mowy  mają zawsze kompleksowy i wielospecjalistyczny charakter. Pozwala na to wszechstronna wiedza terapeutów, nieustannie poszerzana podczas studiów, kursów i staży.


Prowadzimy warsztaty oraz szkolenia z zakresu: terapii jąkania w nurcie modyfikacji, komunikacji interpersonalnej. Możliwość superwizji i konsultacji dla logopedów i neurologopedów.

JAGODA TUCHOWSKA
psychoterapeuta, neurologopeda

Wykształcenie

Psychologia - studia doktoranckie, Wydział Filozoficzny - UJ Kraków - w trakcie realizacji (tyuł projektu pracy doktorskiej: Jąkanie – biologiczny i psychologiczny wymiar zaburzenia
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - całościowe szkolenie 
Neurologopedia - UMCS Lublin
Logopedia z glottodydaktyką - APS Warszawa
Pedagogika terapeutyczna - APS Warszawa 
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem zdrowotnym - UJ Kraków

Wybrane kursy, warsztaty, staże:

Staż w Specjalistycznym Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie,
Setting w pudełku (U. Turyna, S. Zaremba)
Mini-KIDS – program terapii jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (P. Schneider)
Palin PCI 2016 -(dr hab. K. Węsierska)
Pedagogika zabawy "KLANZA"
"Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych" (prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska)
"Glottodydaktyka" (prof. B.Rocławski)
i inne.

Doświadczenie zawodowe i naukowe:

Założycielka Uniwersyteckiej Grupy Wsparcia dla Osób Jąkających się - Grupa "J" w Podejściu Ch. Van Ripera przy Instytucie Psychologii UJ.
Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Obecne miejsce pracy ZPO przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci, Szpital św. Ludwika w Radziszowie
Laureatka grantu im. Prof. Gene J. Bruttena.
Udział w pracach zespołu badawczego w składzie:
Prof. M. Vanryckeghem, dr K. Węsierska, dr M.Faściszewska, mgr J.Tuchowska, mgr M. Danielowska – tłumaczenie i adaptacja baterii testów do badania oceny reakcji na jąkanie - kognitywnych, emocjonalnych i behawioralnych - dorosłych osób jąkających się (The Behavior Assessment Battery (BAB) Vanryckeghem M., Bruten J.G.)
Współatorka pomocy terapeutycznej dla dzieci "Co u Ciebie?"Kostki terapeutyczno-dramowe dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi.


Zainteresowania i pasje zawodowe:

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym, psychoanaliza, zaburzenia płynności mowy - jąkanie, giełkot, neurobiologia.

OLGA DEMUSZ-FORDOŃSKA
psychiatra, psychoterapeuta

EWA BŁASZCZYK
psychoterapeuta, psycholog

Wykształcenie

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej – całościowe szkolenie, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Psychologia - specjalność kliniczna, Uniwersytet SWPS w Katowicach

4-letnie Studium Psychoterapii (podejście integratywne, oparty na podejściach psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym), Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie

Wybrane kursy, warsztaty, staże

Kurs Doskonalący, Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Psychoterapia Praktyczna, Katedra Psychoterapii UJ CM

Staż, Szpital Psychiatryczny w Toszku

Warsztat MMPI-2 Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Konferencje organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, m.in. leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości, psychoterapia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

Doświadczenie zawodowe:

Obecne miejsce pracy: psycholog, psychoterapeuta w NZOZ Centrum Psychoterapii w Myślenicach, doświadczenie w pracy terapeutycznej z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą oraz w przeprowadzaniu badań psychologicznych

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Praca psychoterapeutyczna pod stałą superwizją.

MAGDALENA GAŁUSZKA
logopeda, filolog

JOANNA SKÓRA
neurologopeda