Kontakt

mgr Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
mgr Ewa Nikiel
psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy
mgr Joanna Skóra
neurologopeda

ul. Korabnicka 7a,
32-050 Skawina

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Wydawnictwo z pomocami Strona na Facebooku

Centrum Terapii i Psychoedukacji oraz Gabinet Terapii Mowy oferuje usługi w zakresie wsparcia psychologicznego, psychoterapii, terapii jąkania i innych zaburzeń komunikacji, terapii: neurologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych


Prowadzimy warsztaty dla specjalistów w zakersie diagnozy i terapii jąkania w nurcie modyfikacji, korelatów neurologicznych jąkania, komunikacji interpersonalnej, superwizje i konsultacje dla terapeutów pracujących z osobami jąkającymi się.

Oferta diagnostyczno - terapeutyczna:

Diagnoza, psychoterapia w paradygmacie psychodynamicznym i systemowym

Diagnoza i terapia neurologopedyczna:

 • diagnoza całościowa w przypadku niepłynności mowy w oparciu o model ICF
 • orientacyjne badanie zgryzu i warunków anatomicznych narządów mowy,
 • badanie funkcji warunkujących prawidłowy rozwój mowy: połykania, oddychania, fonacji,
 • ocenę sfery segmentalnej i suprasegmentalnej języka w tym: poprawności artykulacji, kompetencji językowej i komunikacyjnej (nadawanie i rozumienie mowy, umiejętności uczestniczenia w dialogu, tworzenia narracji) elementów prozodycznych języka: akcentu, melodii, tempa mowy,
 • badanie funkcji poznawczych i percepcyjnych,
 • ocenę możliwości wykorzystania alternatywnych metod porozumiewania się (AAC) oraz specjalistycznego sprzętu wspomagającego komunikację,

 

 • badanie tempa i techniki czytania oraz umiejętności pisania,
 • badanie rozumienia czytanego tekstu,
 • ocenę lateralizacji,
 • ocenę funkcji percepcyjno - motorycznych,
 • inne badania wynikające ze specyfiki danego zaburzenia mowy, czytania i pisania.
Prowadzimy terapię logopedyczną, neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz wspomaganie rozwoju dziecka:
 • zajęcia prowadzimy w oparciu o opracowany indywidualny program terapii,
 • terapia obejmuje wszystkie sfery rozwoju,
 • podejmujemy współpracę z najbliższym otoczeniem, prowadzimy psychoterapię rodzin,
 • istnieje możliwość konsultacji z innymi specjalistami (rewalidator, ortodonta, laryngolog, foniatra, neurolog) oraz instytucjami.