Kontakt

Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
Olga Demusz-Fordońska
psychiatra, psychoterapeuta
Magdalena Gałuszka
logopeda, filolog
Joanna Skóra
neurologopeda
Ewa Błaszczyk
psychoterapeuta, psycholog

ul. Kapelanka 6A/121
30-347 Kraków
Klatka D

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Wydawnictwo z pomocami Strona na Facebooku

Centrum Terapii i Psychoedukacji oferuje usługi w zakresie psychoterapii, psychiatrii, terapii jąkania, wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych oraz terapii: neurologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.


Prowadzimy warsztaty dla specjalistów w zakersie diagnozy i terapii jąkania w nurcie modyfikacji, korelatów neurologicznych jąkania, komunikacji interpersonalnej oraz superwizje i konsultacje dla terapeutów pracujących z osobami jąkającymi się.

Oferta diagnostyczno - terapeutyczna:

Diagnoza i psychoterapia indywidualna oraz grupowa w paradygmacie psychodynamicznym

Konsultacje psychiatryczne osób dorosłych

Grupy psychoedukacyjno - terapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z problemami komunikacyjnymi oraz jąkaniem

Diagnoza i terapia neurologopedyczna:

 • diagnoza całościowa
 • orientacyjne badanie zgryzu i warunków anatomicznych narządów mowy,
 • badanie funkcji warunkujących prawidłowy rozwój mowy: połykania, oddychania, fonacji,
 • ocenę sfery segmentalnej i suprasegmentalnej języka w tym: poprawności artykulacji, kompetencji językowej i komunikacyjnej (nadawanie i rozumienie mowy, umiejętności uczestniczenia w dialogu, tworzenia narracji) elementów prozodycznych języka: akcentu, melodii, tempa mowy,
 • badanie funkcji poznawczych i percepcyjnych.

 

 • badanie tempa i techniki czytania oraz umiejętności pisania,
 • badanie rozumienia czytanego tekstu,
 • ocenę lateralizacji,
 • ocenę funkcji percepcyjno - motorycznych,
 • inne badania wynikające ze specyfiki danego zaburzenia mowy, czytania i pisania.
Prowadzimy terapię logopedyczną, neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz wspomaganie rozwoju dziecka:
 • zajęcia prowadzimy w oparciu o opracowany indywidualny program terapii,
 • terapia obejmuje wszystkie sfery rozwoju,
 • podejmujemy współpracę z najbliższym otoczeniem, prowadzimy psychoterapię rodzin,
 • istnieje możliwość konsultacji z innymi specjalistami (fizjoterapeuta, doradca zawodowy, terapeuta SI) oraz instytucjami.