Kontakt

Jagoda Tuchowska
psychoterapeuta, neurologopeda
Olga Demusz-Fordońska
psychiatra, psychoterapeuta
Magdalena Gałuszka
logopeda, filolog
Joanna Skóra
neurologopeda
Ewa Błaszczyk
psychoterapeuta, psycholog

ul. Kapelanka 6A/121
30-347 Kraków
Klatka D

telefon: 513 020 721

e-mail: gabinet@tugi.pl


 Wydawnictwo z pomocami Strona na Facebooku

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa szczegółowo zasady dotyczące polityki prywatności, obowiązujące na stronach internetowych Centrum Terapii i Psychoedukacji – dalej: Polityka Prywatności.

Korzystanie z naszych stron oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności, przedstawionych poniżej.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Terapii i Psychoedukacji Jadwiga Tuchowska ul. Torowa 5, 32-050 Skawina, NIP 679 139 96 15 – dalej: Centrum Terapii i Psychoedukacji.
 2. Serwis oznacza stronę internetową, pod którą Centrum prowadzi serwis internetowy działający w domenie tugi.pl oraz https://www.facebook.com/cetiptuchowska – dalej: Serwis.
 3. Użytkownik oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Centrum Terapii i Psychoedukacji w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 5. Dane Osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez Centrum Terapii i Psychoedukacji wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzu kontaktu Serwisu. Ponadto mogą być one przetwarzane, w prawnie uzasadnionych i usprawiedliwionych celach.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w związku z aktywnością użytkowników Serwisu np. wysłanie zapytania, etc. oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.
 10. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików „cookies” oraz poprzez informacje dobrowolnie przekazane w formularzu kontaktowym.
 11. Przy pierwszej wizycie na stronie tugi.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie
 12. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies” – sesyjne pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone, oraz – stałe, które pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Aktualna treść polityki prywatności jest zawsze widoczna na stronie tugi.pl.